Asistenţă, consultanţă juridică de specialitate, reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului: 

 • Asistenţă şi consultanţă juridică  – în materie de înfiinţare sau modificare societăţi comerciale;
 • Înfiinţare societate comericială, indiferent de forma juridică solicitată (înfiinţare societate – SRL, SA, ASOCIAŢIE, FUNDAŢIE);
 • Înfiinţare asociaţie de proprietari; PFA, IF, II;
 • Redactarea de acte constitutive, acte adiţionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, declaraţii asociaţi şi administratori, precum şi orice alte modificări ale actelor constitutive ale unei societăţi comerciale;
 • Redactarea şi aducerea la îndeplinire a tuturor operaţiunilor juridice care sunt necesare pentru funcţionarea cât mai eficientă a societăţii dvs;
 • Înregistrarea tuturor modificărilor care apar pe parcursul desfăşurării activităţii societăţii dumneavoastră la Registrul Comerţului;
 • Actualizare date identificare asociaţi/actionari;
 • Cesiune părţi sociale;
 • Fuziune şi divizare firmă;
 • Înfiinţare punct de lucru (sediu secundar);
 • Limitare mandat administrator;
 • Majorare capital social;
 • Prelungire mandat administrator;
 • Prelungire sediu social;
 • Radiere punct de lucru;
 • Reducere capital social;
 • Recodificare caen conform 337/2007 rev 2;
 • Revocare mandat administrator;
 • Reluare activitate;
 • Schimbare denumire societate;
 • Schimbare formă juridică;
 • Mutare sediu social;
 • Radiere obiect de activitate;
 • Suspendare temporară activitate;
 • Dizolvare/lichidare societate;
 • Radiere societate; etc