• Litigii civile de orice natură
 • Acţiuni în anularea/nulitatea unor acte juridice;
 • Acţiuni în grăniţuire, reconstituirea şi fixarea semnelor de hotar;

 • Acţiuni în recunoaşterea existentei unui dezmembrământ al dreptului de proprietate

 • Acţiuni privind drepturi reale accesorii;

 • Acţiuni în evacuare;

 • Succesiuni
 • Divorț – Asistare și reprezentare
 • Partaj – Asistare si reprezentare
 • Adopții – Asistare și reprezentare
 • Stabilirea paternității
 • Custodie/ program vizită minor
 • Suplinirea consimţământului parintelui nerezident  pe cale judecătorească pentru încuviinţarea parasirii teritoriului Romaniei impreuna cu parintele rezident.
 • Asistenţă şi reprezentare urmărire penală
 • Redactare plângeri penale
 • Recuperare prejudicii
 • Reabilitare judecătorească şi de drept
 • Executare pedepse
 • Masuri reparatorii pentru parti vatamate si parti civile in cadrul proceselor penale
 • Reprezentare pentru consumatori în relaţia lor cu banca şi asistenţa în domeniul managementului riscurilor bancare.

 • Acordăm consultanţă cu privire la drepturile consumatorilor, la conţinutul clauzelor cuprinse în contractele incheiate între consumatori şi profesionişti, respectiv asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul litigiilor privind protecţia consumatorilor, litigii derivând din inserarea clauzelor abuzive în contractele de credit bancar, leasing, precum şi în alte contracte de adeziune încheiate cu profesionişti.

 • Consultanţă juridică cu privire la modalităţile de recuperare a debitelor; analiza debitului, evaluarea şanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării, evaluarea costurilor de recuperare; 

 • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedura evacuarii, licitatiei, sechestre etc.

 • Servicii de negociere şi tranzacţionare în procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clienţilor în proceduri de conciliere directă;

 • Consultanță juridică și asistență în ceea ce privește conținutul, executarea, modificarea sau încetarea contractelor de muncă;
 • Mediere și negocierea conflictelor de muncă;
 • Activități de conciliere între angajați și angajator;
 • Contestatarea deciziilor comisiilor de disciplină;
 • Contestarea deciziilor de concediere;
 • Constituire de societăți
 • Asistare in tranzacţiile comerciale
 • Redactare/analize contracte
 • Fuziuni, dizolvari, lichidărI
 • Litigii contractual

 

 • Reprezentare administraţia fiscală, obţinere cazier fiscal;

 • Redactare şi atestare act constitutiv, statut, procese-verbale ale adunărilor generale;

 • Reprezentare în înstanţă în vederea dobândirii personalităţii juridice şi înscrierea asociaţiei/fundaţiei în Registrul Special aflat la grefa judecătoriei în circumscripţia careia ONG-ul are sediul;

 • Obţinere extrase registrul special, legalizări ale hotărărilor definitive

 

 • Consultanță, asistență si reprezentare în proceduri judiciare împotriva actelor emise de autorități ale administrației centrale sau locale, sau de instituții cu atribuții administrative, 

 • Asistență și reprezentare în procedura emiterii sau anularii oricăror acte administrative adoptate de autorități 

 • Asistență în obținerea de avize și autorizații în diverse domenii.

 • Plângere administrativă/contestație la organele emitente și alte aspecte de contencios administrativ

Nemo consentur ignorare legem. Nemo ius ignorare consentur

Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca legea. Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca dreptul.