Serviciile juridice specifice asociatiilor si fundatiilor  consta in:

  • Intreprindere demersuri legale, reprezentare la Ministerul Justiţiei în vederea rezervării şi obţinerii disponibilităţii denumirii;

  • Reprezentare administraţia fiscală, obţinere cazier fiscal;

  • Redactare şi atestare act constitutiv, statut, procese-verbale ale adunărilor generale;

  • Reprezentare în înstanţă în vederea dobândirii personalităţii juridice şi înscrierea asociaţiei/fundaţiei în Registrul Special aflat la grefa judecătoriei în circumscripţia careia ONG-ul are sediul;

  • Obţinere extrase registrul special, legalizări ale hotărărilor definitive;

  • Reprezentare în faţa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea obţinerii certificatului de înregistrare fiscală;

  • Modificarea actelor constitutive ale ONG-ului;

  • Consultanţă juridică şi reprezentare în caz de dizolvare a asociaţiei/fundaţiei.

Nemo consentur ignorare legem. Nemo ius ignorare consentur

Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca legea. Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca dreptul.