În contencios administrativ se judecă litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice. 

Actiunile indreptate impotriva actelor ce au ca autor o autoritate publica sunt supuse  Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cauzele de contentios administrativ au ca punct de pornire conflictul nascut din emiterea sau incheierea unui act administrativ, din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu ori la cererea părţii interesate.

Oferim o gamă largă de soluții juridice, consultanță, asistență sau reprezentare în legătură cu proceduri judiciare de control al actelor emise de autorități ale administrației centrale sau locale, sau de instituții cu atribuții administrative, facem demersuri în vederea emiterii sau anularii oricăror acte administrative adoptate de autorități, oferim asistență în obținerea de avize și autorizații în diverse domenii.

Formulăm plângere administrativă/contestație la organele emitente și alte aspecte de contencios administrativ (întemeiate pe Legea nr. 554/2004), precum și contestați împotriva deciziilor sau poceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F), de Consiliul Național al Audiovizualului (C.N.A.), de Consiliului Concurenței, de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), precum și de alte instituții publice sau autorități ale administrației publice locale sau centrale

 

Nemo consentur ignorare legem. Nemo ius ignorare consentur

Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca legea. Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca dreptul.