Din 2022: Firmele, obligate să aibă un parc auto proporțional cu volumul activității și altele

Prin Regulamentul UE nr. 1055/2020 organele legislative ale Uniunii Europene (UE) au adoptat, recent, o serie de modificări importante în privința legislației europene a transporturilor cu un impact important asupra transportatorilor de marfă și de persoane, în ceea ce privește activitatea acestora si care modifică, printre altele:

 • Regulamentul UE nr. 1071/2009 (cel care stabilește regulile generale în domeniul transportului – atât de persoane cât și de marfă – pentru transportatorii din Uniune) și
 • Regulamentul UE nr. 1072/2009 (care se aplică pentru transporturile intra-UE și prevede, printre altele, obligația deținerii unei licențe comunitare pentru efectuarea transportului).

Fiind vorba de un regulament european (care modifică două acte normative de aceeași calitate), acesta nu trebuie transpus, având aplicabilitate directă. Totuși, România a adoptat un act normativ, Ordonanța de urgență nr. 27/2011, care, alături de norme metodologice specifice, a transpus sau a detaliat anumite aspecte în ceea ce privește reglementarea în domeniu. Probabil că, până la aplicarea Regulamentului UE nr. 1055/2020 (din 21 februarie 2022), va avea loc și o modificare a actelor normative interne. 

Schimbări la cerințele obligatorii pentru efectuarea legală a transportului rutier

 1. Vehiculele folosite pentru transport vor trebui să se întoarcă în România în cel mult opt săptămâni de la plecare. O companie de transport trebuie, obligatoriu, să aibă un sediu într-un stat membru al Uniunii Europene. Astfel, companiile românești cu sediul în România vor fi obligate să se asigure că vehiculele folosite pentru transport se vor întoarce, în cel mult opt săptămâni de la plecare, la unul din centrele operaționale din țară ale transportatorului. 

Motivele introducerii acestei obligații sunt multiple, printre care și nevoia de a se evita multiplicarea unor societăți de tip „cutie poștală” (care nu desfășoară activitate reală în statul în care este înregistrată) sau nevoia de a se preveni afectarea șoferilor, care ajung să circule o perioadă lungă de timp fără să se întoarcă acasă (acest lucru ar trebui legat de un alt Regulament UE – nr. 1054/2020 – ce vizează acordarea de drepturi suplimentare șoferilor angajați pentru companii de transport, inclusiv în ceea ce privește revenirea lor acasă într-un interval de timp rezonabil).

 1. Numărul de șoferi și de mașini deținute va trebui să fie proporțional cu volumul activității firmei de transport. Practic, cerința aceasta presupune că va exista un număr adecvat de mașini ce pot fi folosite, în funcție de volumul transportului. La fel și în cazul șoferilor, iar în situația lor este precizat și faptul că aceștia trebuie să fie staționați la un centru operațional din România (când se ia în considerare numărul lor). 

Tara noastră va fi obligată, din 2022, să includă în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier (prevăzut în OUG nr. 27/2011) și informații despre numărele de înmatriculare ale vehiculelor și numărul angajaților pe care îi are o firmă de transport.

 1. Încălcările grave ale legislației fiscale vor afecta activitatea de transport a firmei. Regulamentul nr. 1071/2009 (care a fost modificat prin Reg. nr. 1055/2020) prevede că una din condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o firmă de transport, pentru a desfășura asemenea activități, este că trebuie să aibă o bună reputație.

O modificare, aici, va fi că, din 2022, buna reputație va fi afectată și dacă vor exista încălcări grave ale legislației fiscale, de către firmă sau de către managerul de transport. Acum, încălcări grave ale legislației naționale din următoarele domenii afectează reputația firmei:

 • drept comercial;
 • legislaţia privind insolvenţa;
 • condiţiile de remunerare și de muncă ale profesiei;
 • circulaţia rutieră;
 • răspunderea profesională;
 • traficul cu fiinţe umane sau traficul de droguri.
 1. Statul român nu va putea impune condiții mai stricte pentru întreprinderile care vor dori să desfășoare activități de transport. Vestea este bună pentru firmele de transport, din cauză că, la acest moment, autoritățile naționale pot să impună ele însele condiții mai stricte – Regulamentul nr. 1071/2009 permițând acest lucru, atât timp cât e vorba de respectarea unei condiții de proporționalitate și de nediscriminare. Din 2022, în schimb, acest lucru nu va mai fi posibil.

Logica este de a nu se crea discrepanțe între diversele reglementări aplicabile transportatorilor din UE și, astfel, cei din țări ce impun condiții mai stricte față de minimul obligatoriu să nu fie dezavantajați față de cei care au sediul într-un stat unde acest lucru nu are loc.

Cei ce folosesc serviciile transportatorilor ar putea fi sancționați pentru nerespectarea legislației UE de către primii

 1. Expeditorii vor putea fi sancționați dacă știu că transportatorii nu respectă anumite reguli​. O modificare importantă are loc și în ceea ce privește Regulamentul nr. 1072/2009 (care stabilește regulile aplicabile transportului intra-UE și necesitatea deținerii unei licențe comunitare).

Mai exact, expeditorii, agenții de expediție, contractanții și subcontractanții vor putea răspunde juridic pentru nerespectarea, de către transportatori, a anumitor reguli din Regulamentul menționat anterior (e vorba, mai exact, de regulile privind transportrul internațional și de cele privind cabotajul). 

Însă acest lucru se va aplica doar dacă cei care ar fi ținuți să răspundă vor ști sau vor trebui să știe că are loc încălcarea în cauză.

.

 

   De asemenea, din cadrul Regulamentului nr. 1055/2020 (considerentul nr. 24) reiese că această răspundere va opera exclusiv în privința profesioniștilor ce folosesc servicii de transport rutier, deci nu și în cazul persoanelor fizice (în cazul lor ar fi, oricum, greu să se demonstreze că ar fi putut ști ce încălcări ale Regulamentului ar avea loc, mai ales că standardele de diligență la care sunt ținute aceste persoane nu sunt aceleași cu cele la care sunt ținute profesioniștii)

  1. Licența comunitară va fi necesară și pentru transporturile făcute cu vehicule ce vor depăși 2,5 t. La acest moment, sunt exceptate de la obligația deținerii unei licențe comunitare vehiculele a căror masă maximă autorizată nu depășește 3,5 t. Din 21 mai 2022, limita va scădea la maximum 2,5 t.  

  Conform OUG nr. 27/2011, licența comunitară este eliberată de Autoritatea Rutieră Română, în baza Normei metodologice pentru aplicarea OUG nr. 27/2011. Licența este eliberată pentru un termen de zece ani și trebuie păstrată la sediul întreprinderii. 

  În ce situații nu se aplică regulile europene în domeniul transportului

  Regulamentul nr. 1071/2009 stabilește anumite reguli ce trebuie îndeplinite de operatorii de transport pentru a putea exercita, legal, această activitate. Însă acest act normativ permite statelor membre ale UE să excepteze de la aplicarea Regulamentului o serie de activități ce au un impact minimal asupra pieței europene de transport.

  Se consideră că e cazul transporturilor pur interne, care au un impact minimal asupra pieței europene a transporturilor (din formularea Regulamentului, nu toate transporturile pur interne au un impact minimal asupra pieței europene a transporturilor). 

  În consecință, Ordonanța de urgență nr. 27/2011 a exceptat de la aplicarea regulilor europene următoarele tipuri de transport (național):

  (i) Anumite transporturi care prezintă un interes public ridicat:

  • transportul de medicamente, aparate și echipamente medicale și al altor articole necesare în cazul situațiilor de urgență specifice catastrofelor naturale;
  • transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgență;
  • transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile forțelor armate, de serviciile protecției civile, de pompieri și structurile responsabile cu menținerea și restabilirea ordinii și siguranței publice sau închiriate de acestea fără conducător auto, atunci când transportul intră în atribuțiile proprii ale acestor servicii și se efectuează sub controlul acestora;
  • transportul școlar, efectuat cu autobuze având inscripția «transport școlar»;
  • transporturi poștale efectuate în cadrul unui serviciu universal.

  (ii) Anumite transporturi de mărfuri:

  • transportul de mărfuri cu autovehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, nu depășește 3,5 tone (dar acest lucru se va schimba, din 2022, limita coborând la 2,5 tone; dacă transportul se va face exclusiv pe teritoriu național, se va aplica, în continuare, limita de 3,5 t);
  • transportul de mărfuri în regim de taxi.

  (iii) Transporturi care vizează interese pur private:

  • transporturi în interes personal efectuate de către persoane fizice, cu vehicule rutiere deținute de acestea, indiferent de capacitate;
  • transporturi necomerciale de lapte și stupi de albine;
  • transportul necomercial de vehicule defecte sau care sunt avariate;
  • transporturi funerare.

  (iv) Alte tipuri de transport:

  • deplasări efectuate cu vehicule istorice;
  • transporturi efectuate cu vehicule rutiere a căror viteză maximă autorizată nu depășește 40 km/h;
  • transporturi efectuate cu vehicule rutiere de încercări pentru îmbunătățirea tehnologică;
  • transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;
  • transporturi efectuate cu autovehicule construite și echipate pentru transportul a cel mult 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, și destinate acestui scop.

  Atenție! Chiar dacă Regulamentul nr. 1055/2020 a apărut în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (unde trebuie să apară actele normative ale UE), el se va aplica abia din 2022.

  Nemo consentur ignorare legem. Nemo ius ignorare consentur Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca legea. Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca dreptul.