Tipuri de servicii

  • Reprezentare pentru consumatori în relaţia lor cu banca şi asistenţa în domeniul managementului riscurilor bancare.

  • Acordăm consultanţă cu privire la drepturile consumatorilor, la conţinutul clauzelor cuprinse în contractele incheiate între consumatori şi profesionişti, respectiv asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul litigiilor privind protecţia consumatorilor, litigii derivând din inserarea clauzelor abuzive în contractele de credit bancar, leasing, precum şi în alte contracte de adeziune încheiate cu profesionişti.

  • consultanta si asistenta juridica in esalonarea platilor;

  • consultanta si asistenta juridica imprumuturi bancare;

  • consultanta si asistenta juridica investitii financiare;

  • consultanta si asistenta juridica in finantarea si refinantarea bunurilor;

  • consultanta si asistenta juridica in finantarea si refinantarea investitiilor imobiliare;

  • consultanta si asistenta juridica in finantarea si refinantarea contractelor de leasing;

  • consultanta si asistenta juridica in recuperarea creantelor;

  • consultanta si asistenta juridica in restructurarea creditelor si a datoriilor.

Nemo consentur ignorare legem. Nemo ius ignorare consentur

Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca legea. Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca dreptul.