ASISTENTA JURIDICA SI REPREZENTARE SOCIETATI COMERCIALE

Intrarea în vigoare a Noului Cod Civil a adus o serie de modificări fundamentale în materia contractelor, prin introducerea unor elemente si concepte noi, reglementate în mod concret şi imperativ, punându-se accent pe negocierea contractelor, pe voinţa reală a părţilor de a determina natura, cuprinsul şi întinderea acordului dintre acestea, pe eliminarea clauzelor susceptibile de mai multe înţelesuri, ambigue sau a caror exprimare este eliptică, dar şi pe modalităţile de sancţionare a debitorului obligatiei principale, pe răspunderea contractuală precum şi pe limitarea şi exonerarea de aceasta.

Serviciile juridice pe care le oferim in aceasta arie de expertiza consta in:

 • Asistenţă jurdică, redactare, modificare, verificare, revizuire contracte civile/comerciale, acte adiţionale, antecontracte în vederea elaborării şi adaptării contractelor potrivit noilor reglementari şi imprejurari;

 • Asistentă juridică şi reprezentare la iniţierea negocierilor sau la întreruperea acestora;

 • Asistenţă juridică/reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti competente în cauze având ca obiect răspunderea civilă contractuală, pronunţarea hotărârilor judecătoreşti care să ţină loc de act autentic, acţiuni având ca obiect constatarea nulităţii absolute/relative a unui contract, în rezilierea/rezoluţiunea unui contract, acţiuni având ca obiect, despagubiri intemeiate pe raspunderea pentru evictiune, acţiuni estimatorii sau redhibitorii etc.

 • Consultanţă juridică, analiză şi interpretare clauze îndoielnice, externe, penale şi a efectelor pe care acestea le produc;

 • Determinarea şi clarificarea conţinutului şi clasificării contractelor în vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor aferente fiecărei părţi contractante;

 • Asistenţă juridică în faţa notarului pentru încheierea contractelor autentice.

 • Asistenţă, consultanţă juridică de specialitate, reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului: 
  • Asistenţă şi consultanţă juridică  – în materie de înfiinţare sau modificare societăţi comerciale;
  • Înfiinţare societate comericială, indiferent de forma juridică solicitată (înfiinţare societate – SRL, SA, ASOCIAŢIE, FUNDAŢIE);
 • Înfiinţare asociaţie de proprietari; PFA, IF, II;
 • Redactarea de acte constitutive, acte adiţionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, declaraţii asociaţi şi administratori, precum şi orice alte modificări ale actelor constitutive ale unei societăţi comerciale;
 • Redactarea şi aducerea la îndeplinire a tuturor operaţiunilor juridice care sunt necesare pentru funcţionarea cât mai eficientă a societăţii dvs;
 • Înregistrarea tuturor modificărilor care apar pe parcursul desfăşurării activităţii societăţii dumneavoastră la Registrul Comerţului;
 • Actualizare date identificare asociaţi/actionari;
 • Cesiune părţi sociale;
 • Fuziune şi divizare firmă;
 • Înfiinţare punct de lucru (sediu secundar);
 • Limitare mandat administrator;
 • Majorare capital social;
 • Prelungire mandat administrator;
 • Prelungire sediu social;
 • Radiere punct de lucru;
 • Reducere capital social;
 • Recodificare caen conform 337/2007 rev 2;
 • Revocare mandat administrator;
 • Reluare activitate;
 • Schimbare denumire societate;
 • Schimbare formă juridică;
 • Mutare sediu social;
 • Radiere obiect de activitate;
 • Suspendare temporară activitate;
 • Dizolvare/lichidare societate;
 • Radiere societate; etc

Nemo consentur ignorare legem. Nemo ius ignorare consentur

Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca legea. Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca dreptul.