Asistenta juridica si reprezentare in materia dreptului familiei

Servicii de asistenta juridica si reprezentare in materia dreptului familiei avand ca obiect cauze privind: 

 • Procedura divorţului,  prin formularea acţiunii de divorţ, întocmirea dosarului de divorţ şi stabilirea strategiei de urmat, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti, pe fondul cauzei şi în căile de atac pe durata procesului de divorţ, redactarea înscrisurilor necesare, complementare cererii de chemare în judecată sau a întâmpinării/cererii reconvenţionale, după caz, asistare şi îndrumare cu privire la efectuarea anchetei psihosociale în vederea stabilirii locuinţei minorului.

 • Stabilirea cadrului legal de acordare despăgubiri/prestaţie compensatorie, îndeplinirea condiţiilor reglementate de dispoziţiile noului cod civil.

 • Reprezentarea cetăţenilor romani stabiliţi în străinătate în litigiile de divorţ precum şi a cetăţenilor de naţionalităţi diferite şi stabilirea statului competent în soluţionarea cererii de divorţ

 • Ordine de protecţie, formulare şi susţinere în faţa instanţelor judecătoreşti competente a solicitării având ca obiect ordin de protecţie.

 • Procedura partajului, prin redactarea înscrisurilor necesare, asistare şi reprezentare în procedura de partaj, in procedura de identificare şi inventariere a bunurilor comune supuse partajului, consultanta privind modalitatea cea mai convenabilă şi avantajoasă de partajare şi  admisibilitatea acţiunii de partaj,  efectele juridice ale partajului şi  desfiinţare  acestuia, privind drepturile creditorilor unuia dintre soţi şi posibilitatea intervenirii acestora în cadrul acţiunii de partaj precum şi posibilitatea stingerii datoriilor născute în legătură cu un bun comun. Asistarea şi/sau reprezentarea în faza de negociere şi încheiere a tranzacţiei judiciare şi a partajului convenţional precum si orice alte acţiuni care decurg din acţiunea de partaj.

  • Exercitarea autorităţii părinteşti (custodia minorilor), stabilirea locuinţei minorului la unul dintre părinţi şi exercitarea autorităţii părinteşti, în comun, de către ambii părinţi prin consultanta şi îndrumare sociojuridică cu privire la efectuarea anchetei psihosociale în ceea ce priveşte modul în care se stabileşte locuinţa minorului; redactarea înscrisurilor necesare, complementare cererii de chemare în judecata sau a întâmpinării/cererii reconvenţionale, după caz; traducerea şi legalizarea inscrisurilor necesare efectuării anchetei psihosociale prin comisie rogatorie; asistare şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti competente în vederea stabilirii domiciliului minorului pe teritoriul României sau în afara acestuia; legalizarea hotărâri judecătoreşti pronunţate în litigiile care au ca obiect stabilirea domiciliului minorului precum şi modificarea acestuia; redactare şi emitere notificări, memorii, înştiinţări, cereri către autorităţile competente în soluţionarea situaţiilor incidentale cu privire la litigiile de acest gen; precum si alte servicii conexe.

  Regula impusă de noile reglementari în vigoare, este aceea de a se pleca de la prezumţia ca autoritatea părinteasca se exercita în comun, existând posibilitatea, în cazuri temeinic justificate, probate şi bine argumentate ca autoritatea părintească sa fie exercită de către un singur părinte, insă, asemenea situaţii, sunt întâlnite foarte rar în practica judiciară, deoarece exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte echivalează cu decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti ale celuilalt.

Stabilire / reducere / majorare cuantum pensie de întreţinere

  • Regula instituită de Codul Civil o reprezintă executarea în natură, a obligaţiei de întreţinere, atât din partea părintelui la care a fost stabilită locuinţa minorului cat şi din partea celuilalt părinte, excepţia făcând-o situaţia în care obligaţia de întreţinere în natură, nu se execută de bunăvoie, moment în care instanţa de tutelă va dispune executarea obligaţiei prin plata unei pensii stabilită, fie printr-o sumă fixa de bani, fie printr-un procent din venitul lunar net obţinut de către părinte.

  Suplinire consimţământ părinte

   • Suplinirea consimţământului este o acţiune pe care o are la îndemâna părintele care nu exercită în mod exclusiv autoritatea părintească de a obţine, pe cale judecătorească, o hotărâre de încuviinţare a scoaterii minorului de pe teritoriul României şi deplasării acestuia pe teritoriul altui stat, prin suplinirea acordului celuilalt părinte care refuza, în mod nejustificat, să-l ofere, în forma autentică.

   Tipuri de cereri:

   Actiune de divort;
   – Divortul pentru motive temeinice;
   – Divortul prin acord;

   Actiuni privind anularea casatoriei;
   – Actiune in anularea casatoriei;
   – Actiune in declararea nulitatii casatoriei;
   Actiune in partajarea bunurilor comune;
   – Partajarea bunurilor comune in timpul casatoriei;
   – Partajarea bunurilor comune dupa desfacerea casatoriei;
   Actiune in tagada paternitatii;
   Actiune in contestarea recunoasterii de paternitate;

   Cereri privind procedura adoptiei interne;
   – Cerere de deschidere a procedurii adoptiei;
   – Cerere de incredintare in vederea adoptiei;
   – Cerere de incuviintare a adoptiei interne;

   Actiune in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei;
   Actiune de incuviintare data copilului sa poarte numele  tatalui
   Cerere de incuviintare a adoptiei internationale;
   Cerere de declarare a nulitatii adoptiei;
   Actiune de incredintare a copiilor minori;
   Actiune de stabilire a domiciliului minorului;
   Actiune privind modificarea masurii de incredintare sau stabilire a domiciliului minorului;
   Actiune de inapoiere a copilului minor de la persoanele care il detin fara drept;
   Actiune pentru incuviintarea unor legaturi personale cu minorul;
   Actiune de stabilire a pensiei de intretinere pentru copii;
   Actiune de reducere sau sistare a pensiei de intretinere pentru copii;
   Actiune de majorare a pensiei de intretinere pentru copii, etc

   La acestea se adauga notificări, somații, negocieri privind drepturile mamei, tatălui, copiilor, etc

   Nemo consentur ignorare legem. Nemo ius ignorare consentur

   Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca legea. Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca dreptul.