Natura serviciilor juridice in materie de executari silite consta in:

 • Obţinerea legalizărilor hotărărilor judecătoreşti care urmează a fi puse în executare silită; Obţinerea titlurilor executorii pentru recuperarea creanţelor; Consultanţa şi asistenţa juridică în vederea identificării celei mai avantajoase proceduri de executare silită;

 • Negocieri cu debitorii/creditorii, redactare acorduri de plată, tranzactii etc.

 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa executorului judecătoresc, în procedura executării silite; Urmărirea actelor de executare, până la finalizarea executării silite; Asistenţă şi reprezentare juridică în procedura contestaţiei la executare precum şi în cadrul acţiunilor având ca obiect, suspendarea executării, constatarea prescrierii/ perimării, întoarcerea executării silite, constatarea nulităţii clauzei de fidejusiun, etc.

 • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedura evacuarii, licitatiei, sechestre etc.

 • Consultanţă şi asistenţă juridică în procedura executării silită a obligaţiilor de a face şi a nu face, a hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori precum stabilirea locuinţei minorilor, darea în plasament, exercitarea dreptului de a avea legături personale cu minorul, precum şi orice alte măsuri prevăzute de lege si orice alte servicii specifice.

Servicii oferite în cadrul departamentului de recuperări creanţe:

 • Consultanţă juridică cu privire la modalităţile de recuperare a debitelor; analiza debitului, evaluarea şanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării, evaluarea costurilor de recuperare;

 • Asistentă juridică şi reprezentare în faţa instantelor în acţiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea debitelor din domenii variate de drept (bancar, telecomunicaţii, privatizare, infrastructură);Redactarea tuturor înscrisurilor şi actelor necesare procedurilor acţiunilor în instanţă, participarea la administrarea de expertize judiciare şi extrajudiciare necesare recuperării debitului;

 • Servicii de negociere şi tranzacţionare în procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clienţilor în proceduri de conciliere directă;

 • Despăgubiri în cazul accidentelor rutiere petrecute atât în ţară cât şi în străinătate, soldate cu vătămări coporale din culpă sau decese. Recuperări de daune rezultate în urma unor contracte de asigurări sau a unor accidente auto. Consultanță şi reprezentare juridică pentru recuperarea daunelor provenite din accidente auto, vătămare corporală din culpă și omor din culpă.

 • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare  în acţiuni privind recuperarea creanţelor de tipul:

  • plata drepturilor salariale neachitate de angajator la termenul stabilit între părţi
  • sume de bani datorate în baza contractelor de închiriere
  • sume de bani datoarte ca urmare a unei prestări de servicii
  • sume de bani restante ca urmare a încheierii unor acte juridice translative de proprietate cum ar fi contractele de vânzare-cumpărare
  • sume reprezentând prejudicii reale cauzate unor persoane fizice cumpărători
  • sume datorate ca urmare a unor servicii de intermediere şi comisionariat
  • recuperare taxe auto
  • despăgubirii ANRP
  • daune CASCO, RCA
  • despăgubiri acordate victimelor accidentelor de maşină

Nemo consentur ignorare legem. Nemo ius ignorare consentur

Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca legea. Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca dreptul.