Furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare (oficiale, emise de state) și furnizorii de portofele digitale, adică cei care oferă servicii de păstrare în siguranță în numele clienților a cheilor criptografice private pentru deținerea, stocarea și transferul de monedă virtuală, vor avea nevoie de autorizație din partea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și de aviz tehnic de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru a funcționa legal în România, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență de modificare a legislației în vigoare privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

“Ținând cont de volumul crescut al tranzacțiilor la distanță efectuate prin intermediul sistemelor moderne digitale, apare nevoia autorizării și/sau înregistrării furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, furnizorilor de portofele digitale, (…), obligație ce rezultă din dispozițiile art.47 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE)2018/843”, se menționează în documentul citat.

Astfel, autorizarea și/sau înregistrarea furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorilor de portofele digitale se va face de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, iar funcționarea lor fără autorizare sau înregistrare va fi interzisă. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va emite un aviz tehnic pentru furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale, cu plata unei taxe anuale.

Un furnizor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare sau furnizor de servicii de portofele digitale, autorizat/înregistrat într-un stat membru al Uniunii Europene sau în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană poate presta pe teritoriul României serviciile prevăzute prin autorizație/înregistrare în baza notificării transmise Comisiei de autoritatea competentă din statul de origine și a răspunsului primit la această notificare din partea Comisiei. Acești furnizori vor notifica Comisiei datele de identificare ale reprezentanților autorizați, care trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României și să fie împuterniciți pentru încheierea contractelor în numele persoanelor străine și pentru reprezentare în fața autorităților de stat și a instanțelor din România. “Furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice – furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixă sau mobilă, furnizorii de servicii radio sau TV și de servicii prin cablu (…) sunt obligați să respecte deciziile Comisiei referitoare la restricționarea accesului către site-urile furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și ale furnizorilor de servicii de portofele digitale neautorizați/neînregistrați în România, precum și a celor referitoare la reclama și publicitatea acestor tipuri de servicii oferite de furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de furnizorii de portofele digitale neautorizați/neînregistrați în România”, mai prevede draftul de act normativ.

Nemo consentur ignorare legem. Nemo ius ignorare consentur Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca legea. Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca dreptul.