În ansamblu, Legea nr. 210/2019 oferă o reglementare detaliată activității de emitere de monedă electronică și aduce legislația în acord cu prevederile Directivei (UE) 2015/2366 referitoare la reglementarea, autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor emitente de monedă electronică. Legea face referire la următoarele aspecte-cheie: I. Categoriile de emitenți de monedă electronică – instituțiile de credit – instituțiile emitente de monedă electronică – furnizorii de servicii poștale care emit monedă electronică potrivit cadrului legislativ național aplicabil – Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale, atunci când acestea nu acționează în calitate de autorități monetare sau în altă calitate ce implică exercițiul autorității publice – statele membre și autoritățile lor regionale ori locale, atunci când acestea acționează în calitatea lor de autorități publice. II. Autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor emitente de monedă electronică – entitățile care intenționează să emită monedă electronică trebuie să dețină autorizație de la Banca Națională a României. BNR acordă autorizația numai dacă este încredințată că, din perspectiva necesității asigurării unui management prudent și sănătos al instituției emitente de monedă electronică – autorizația emisă de Banca Națională a României permite instituției emitente de monedă electronică, persoană juridică română, să emită monedă electronică și să presteze 

serviciile de plată prevăzute de autorizație în orice stat membru – instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să dispună la data autorizării de un nivel al capitalului inițial de cel puțin echivalentul în lei a 350.000 euro – creditele acordate de instituțiile emitente de monedă electronică nu pot avea ca sursă fondurile primite în schimbul monedei electronice emise.

Autorizarea instituțiilor emitente de monedă electronică de către Banca Națională a României este reglementată amănunțit în secțiunea a II-a a Legii. III. Funcționarea instituțiilor emitente de monedă electronică – Legea prevede că BNR stabilește prin reglementări emise cerințe privind necesarul de fonduri proprii ale unei instituții emitente de monedă electronică aferent activității cu monedă electronică, referitoare la metoda de determinare a necesarului. – De asemenea, sunt prevăzute metodele prin care instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să protejeze fondurile primite în schimbul monedei electronice. – În scopul supravegherii, instituțiile emitente de monedă electronică transmit Băncii Naționale a României informații contabile cu privire la emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată. – Situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate ale instituțiilor emitente de monedă electronică sunt supuse auditării de către auditorii financiari sau firme de audit. IV. Registrul instituțiilor emitente de monedă electronică – Conform Legii, BNR organizează și administrează registrul instituțiilor emitente de monedă electronică, în care sunt evidențiate instituțiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, sucursalele acestora din alte state membre și state terțe, precum și agenții instituțiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române. – Informațiile cuprinse în registru sunt comunicate Autorității Bancare Europene. V. Prevederi privind emiterea și răscumpărarea – Legea stabilește că emitenții de monedă electronică sunt obligați să emită monedă electronică la o valoare egală cu cea a fondurilor primite în schimbul acesteia la momentul primirii fondurilor. Emitenții sunt obligați să răscumpere, la cererea deținătorului de monedă electronică, în orice moment, gratuit și la valoarea nominală, moneda electronică pe care acesta o deține. – De asemenea, este interzisă acordarea de dobândă sau de orice alt beneficiu a cărei/cărui valoare este direct corelată cu perioada în care deținătorul de monedă electronică deține moneda electronică. – Deținătorul de monedă electronică poate înceta contractul oricând, dacă părțile nu au convenit o perioadă de notificare. O astfel de perioadă nu poate depăși 30 de zile. – Emiterea, fără drept, de monedă electronică constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Nemo consentur ignorare legem. Nemo ius ignorare consentur Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca legea. Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca dreptul.